Personuppgiftspolicy

För att ge dig världens bästa upplevelse behöver vi hantera personuppgifter. I vår personuppgiftspolicy förklarar vi vilken information vi samlar in om våra användare, vad vi gör med den och hur vi skyddar våra användares integritet.

Inledande bestämmelser

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Minimoj, det vill säga när du tar del av tjänsten Minimoj på minimoj.se och i relaterade digitala applikationer ("Tjänsten"). 

Om inget annat anges är Minimoj personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna policy.

Centrala begrepp

Personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk, levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och mejladress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-adress och ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Laglig grund för vår behandling av personuppgifter

För att vår behandling av personuppgifter ska vara laglig krävs att vi har en laglig grund. En laglig grund betyder i detta fall att vi måste kunna visa upp en motivering föreskriven av lag till varför vi behandlar personuppgifter för ett visst ändamål. Exempel på lagliga grunder som används hos oss är samtycke, berättigat intresse, avtal och rättslig förpliktelse. 

Du kan läsa mer om de lagliga grunder som kan vara aktuella hos Datainspektionen.

Personuppgifter som vi samlar in

För att ge dig en tydlig bild av vår personuppgiftsbehandling har vi delat in personuppgifterna i tre kategorier utifrån hur de samlas in:

 1. a) Personuppgifter som du själv lämnar till oss

När du använder Tjänsten kan du komma att lämna personuppgifter till oss, exempelvis genom att fylla i webbformulär, skicka meddelanden till vår support eller genom att ge oss feedback via våra kontaktformulär. Personuppgifter i den här kategorin kan vara namn, adress, telefonnummer, mejladress, bolagsnamn och annan information beroende på vad du själv väljer att lämna till oss. 

 1. b) Personuppgifter som vi samlar in när du använder Tjänsten

När du använder Tjänsten samlar vi in information om din användning, såsom vilka delar av Tjänsten du använder, vilka produkter du tittar på och hur du agerar på de webbplatser som tillhandahåller Tjänsten. Denna information kan delas upp i följande kategorier: 

 1. Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling

Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om din enhet, din uppkoppling till Tjänsten och din användning av Tjänsten på olika enheter. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierare. Den här informationen använder vi bland annat för att kunna tillhandahålla Tjänsten genom att komma ihåg dina inställningar och för att kunna felsöka våra system.

 1. Information om användningen av Tjänsten

Vi samlar in information om hur du interagerar med Tjänsten, bland annat vad du visar intresse för, hur ditt besök på Tjänsten ser ut och vilka annonser du klickar på. Dessutom lagrar vi information om dina besök på de webbsidor där Tjänsten tillhandahålls och hur du agerar när du använder dessa webbsidor. 

iii. Platstjänster

När du använder Tjänsten beräknar vi en ungefärlig geografisk plats baserat på den IP-adress du använder. Om du har accepterat platstjänster i din enhet kommer vi att löpande samla in mer detaljerade uppgifter om din geografiska position. Vill du inte att vi ska samla in detaljerad information om din geografiska position kan du slå av platstjänster i din enhet. Vi kommer då endast att samla in information om din ungefärliga geografiska position baserat på din IP-adress. 

 1. Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du besöker webbplatser där Tjänsten tillhandahålls använder vi, direkt eller genom tredje parter, olika tekniker för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. För mer information om denna typ av teknik, se nedan under "Användning av cookies och annan teknik". 

Varför vi behandlar personuppgifter

För att du som användare ska förstå varför vi behandlar personuppgifter har vi valt att kategorisera våra behandlingar utifrån dess ändamål. Vi behandlar personuppgifter för en rad olika ändamål, nämligen följande:

 1. i) för att fullgöra våra avtalsmässiga förpliktelser,
  ii) för att uppfylla lagkrav,
  iii) för att tillhandahålla Tjänsten, inkluderat hantering av kundtjänstärenden,
  iv) för att analysera trafiken på och till Tjänsten,
  v) för att kunna visa relevant marknadsföring utanför Tjänsten,
  vi) för att skicka nyhetsbrev och liknande kommunikation till våra användare,
  vii) för att personalisera våra Tjänster,
  viii) för att kunna felsöka Tjänsten och utreda missbruk.

Du hittar mer detaljerad information om ändamålen (iii) till (viii) nedan.

iii) För att tillhandahålla Tjänsten, inklusive supportärenden

Vi behandlar personuppgifter för att kunna leverera en fungerande och användarvänlig tjänst, bland annat genom att anpassa Tjänsten efter din tekniska användarsituation och efter de val du gör på Tjänsten. Behandling av personuppgifter för detta ändamål inkluderar även den behandling som görs för att vi ska kunna hantera supportärenden och tillmötesgå våra användares synpunkter. 

Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål grundas på vårt berättigade intresse av att tillhandahålla grundläggande funktionalitet och service kopplat till Tjänsten.

 1. iv) För att analysera Trafiken på och till Tjänsten

Vi vill kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för att förbättra Tjänsten. Därför samlar vi in information om trafiken på Tjänsten och på de webbsidor och appar som tillhandahåller Tjänsten. Sådan information hjälper oss att förstå våra användare, att förstå marknadstrender, identifiera förbättringspotential i Tjänsten och mycket mer. I slutändan leder detta till en bättre upplevelse av Minimoj.

Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål grundas på vårt berättigade intresse av att analysera och förbättra Tjänsten.

 1. v) För att skicka nyhetsbrev och liknande kommunikation till våra användare

Om du prenumererar på våra digitala utskick, kan vi komma att skicka mejl med erbjudanden och marknadsföring till dig. Denna typ av erbjudanden eller marknadsföring kan även skickas via andra digitala kontaktvägar, som sociala medier. Du kan när som helst välja att bli undantagen från dessa utskick genom att kontakta oss.

Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål grundas på vårt berättigade intresse i den mån du aktivt valt att prenumerera på våra nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

 1. vi) För att kunna felsöka Tjänsten och utreda missbruk

Vi behandlar personuppgifter som rör våra användares aktiviteter på Tjänsten för att kunna felsöka våra system, vilket utgör en grundläggande del av vårt säkerhetsarbete kring Tjänsten. Vi behandlar dessutom personuppgifter för att kunna utreda missbruk av Tjänsten och de webbsidor och appar där Tjänsten tillhandahålls. Med missbruk avses bland annat trakasserier, agerande i strid med våra villkor eller agerande i strid med tillämplig lag.

Om vi upptäcker eller misstänker missbruk av Tjänsten kan vi komma att dela personuppgifter med andra aktörer i syfte att utreda och bekämpa sådant missbruk.

Behandling av personuppgifter för detta ändamål grundas på vårt berättigade intresse av att erbjuda en säker tjänst.

Lagringstid för personuppgifter

Vi behandlar endast personuppgifter under en tid som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy. Detta innebär att vår behandling av personuppgifter är begränsad i tid till vad som är nödvändigt för att uppfylla det ändamål som de aktuella personuppgifterna samlades in för. 

När personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de ursprungligen samlades in för anonymiserar eller raderar vi dem.

Dina rättigheter

Du som användare har en rad rättigheter vad gäller vår behandling av dina personuppgifter. Alla rättigheter är inte absoluta, utan vissa av dem kan vara begränsade. De rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter är följande: 

 1. i) Rätt till information
  ii) Rätt till registerutdrag
  iii) Rätt till rättelse
  iv) Rätt till radering av dina personuppgifter ("rätten att bli bortglömd")
  v) Rätt till begränsning av behandling
  vi) Rätt till dataportabilitet
  vii) Rätt att invända mot behandling 

Mer information om dina rättigheter hittar du på Datainspektionens hemsida.

Säkerhet

Vi har rutiner och åtgärder för att tillse att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att tillse att all behandling av uppgifter sker i linje med gällande lagstiftning. Åtgärderna omfattar riskbedömningar, organisatoriska och fysiska åtgärder såväl som rutiner för hantering av personuppgifter och uppföljning av frågor avseende tillgänglighet, rättelse, blockering och radering av personuppgifter.

Användning av cookies och annan teknik

Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, lokal lagring och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna. Mer information om vår användning av dessa tekniker hittar du i vår cookiepolicy.

Användning av sociala plug-ins

När du använder Tjänsten kan du dela information från denna på sociala medier, som till exempel Facebook eller Twitter, via en implementerad social plug-in (som till exempel en gilla-knapp). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:
a) datum och tid för ditt besök;
b) internetadressen eller URL för adressen som du för tillfället besöker;
c) din IP-adress;
d) vad du använt för webbläsare;
e) vad du använt för operativsystem;
f) den information som du använt denna plug-in för.

Minimoj är inte personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker efter att du delat information via sociala plug-ins på Tjänsten. Personuppgiftsansvaret ligger istället hos de sociala medier som tillhandahåller dessa plug-ins. Av detta skäl hänvisar vi till respektive socialt medium om du vill läsa mer om behandlingen av personuppgifter inom ramen för de sociala plug-ins som vi använder. Notera att du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare.

Kontakta oss

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen på vår kontaktsida.

 

Vi använder cookies (kakor) på sajten för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats måste du acceptera att cookies används. Jag vill först veta mer om cookies.